Disclaimer en algemene voorwaarden

Deze website is een product van Zonwering-Expert.nl. Zonwering-Expert.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze website op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonwering-Expert.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Zonwering-Expert.nl. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Zonwering-Expert.nl. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Zonwering-Expert.nl is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Zonwering-Expert.nl die op deze site van toepassing zijn.

Zonwering-Expert.nl is een tussenpersoon tussen gebruiker en aanbieder van zonwering en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welk vlak dan ook wordt veroorzaakt door de partij die uw aanvraag in behandeling neemt.

Gratis offertes